Product Detail

Asas Teknologi Elektrik

RM50.00

Asas, Pendawaian, Teknologi, Elektrik, Pemasangan,

SKU: 9789679503081 Categories: ,

Description

Asas Teknologi Elektrik ditulis untuk para pelajar bidang kejuruteraan dan teknikal khususnya kejuruteraan elektrik sama ada di peringkat sekolah menengah, politeknik kolej komuniti, institusi kemahiran, institusi latihan perindustrian atau pengajian tinggi (IPT). Buku ini mengandungi lapan bab yang diolah untuk memenuhi keperluan pengetahuan asas dalam bidang teknologi elektrik. Kandungan buku ini adalah komprehensif dan disampaikan dengan mudah serta jelas. Selain itu ilustrasi dan gambar rajah turut disediakan bagi memudahkan pemahaman para pembaca.