Product Detail

Aturcara Kontrak & Taksiran

RM29.00

Kontraktor, Binaan, Bangunan, Seni Bina, Civil, Engineering

SKU: 9789679501027 Categories: , , , , , ,

Description

Aturcara Kontrak & Taksiran menampilkan panduan yang berteraskan konsep kegunapakaian pembelajaran teori dan praktikal. Pelajar diberi panduan secara sistematik dalam menjalankan proses penilaian bahan dan pengurusan pelbagai aspek yang berkaitan dengannya. Nota dan penerangan di dalam setiap aspek pengurusan diberi perhatian agar pelajar dapat memahami langkah-Iangkah yang perlu diambil dan dilaksanakan mengikut turutan yang betul. Maklumat asas yang diperlukan dalam menyediakan anggaran perbelanjaan sesuatu projek pembinaan diterangkan secara jelas dan menyeluruh bagi menguatkan lagi pemahaman mengenai perlaksanaan dan pengurusan sesuatu projek secara efektif dan teratur. Secara amnya, buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan di dalam sesuatu projek pembinaan. Buku ini merupakan panduan berguna bagi para pelajar kursus pembinaan di pelbagai peringkat pengajian sama ada di peringkat sekolah menengah, politeknik, kolej komuniti, institusi kemahiran, institusi latihan perindustrian atau institusi pengajian tinggi (IPT) mahupun sesiapa sahaja yang berminat di dalam pengurusan binaan. Semoga buku ini dapat membantu pelaksanaan sesuatu projek pembinaan dengan baik dan berjaya.